Rosimm第2781期超薄睡衣美女居家私房脱衣全裸上身秀性感美背撩人姿势诱惑68PROSI写真

Rosimm第2781期超薄睡衣美女居家私房脱衣全裸上身秀性感美背撩人姿势诱惑68PROSI写真

但灸法贵于早施,如证起二、三日即灸,十证可全八九;四、五日灸者,十证可全六七;六、七日灸者,十证可全四五,愈早愈妙。深按之而速起者,内是稀黄水;深按之而缓起,内是坏污脓。

初宜艾壮隔独头蒜片灸之,内服夺命丹汗之,次服六一散,通利小水。宜于疽上以艾灸之,若灸之有疱者顺,无疱者逆。

初起内外治法,按玉枕疽。腰为肾候,痘宜稀疏,若连珠环遶,名曰腰缠,此毒伏于肾也,治以攻毒为主,宜用归宗汤治之。

躯之肥瘦形衰盛,声之粗细气虚实,目了不了神强弱,胃气虚实食不食。生于肋下,初起坚硬,肿而不红,日久方溃,得稠白脓者顺,如豆浆水者险。

其因有三:外因、内因、不内外因也。上发背火毒伤肺,生天柱骨下,一名脾肚发,其形横广如肚。

若稠密攒簇,粘连不分,总属枭毒为害,以归宗汤攻毒为主,其痘根脚松者,犹属可治,若紧束板□者,难治。轻痛者,肌肉皮肤作痛,属浅;重痛者,痛彻筋骨,属深。

Leave a Reply